זכויות התובע ברשלנות רפואית והמידע המוסתר מהציבור

ועדה רפואית קצין התגמולים
בשנים האחרונות התפרסמו פסקי דין רבים שניתנו בעניינם של נפגעים בתחום של רשלנות רפואית, שזכו לפיצויים חסרי תקדים של מיליוני שקלים בגין רשלנות רפואית שבוצעה ע"י רופאים בקופות החולים השונות או בבתי חולים השונים. כמו כן נראית מגמה של עליה ניכרת בהגשת תביעות בתחום הרשלנות הרפואית בשנים האחרונות ועליה במודעות של הציבור בישראל לגבי האפשרות להגיש תביעה ולקבל פיצוי גבוה.
יחד עם זאת תחום הרשלנות הרפואית נתפס ברשות הרבים כתחום מורכב בו "רב הנסתר על הנגלה", ועל כן פנינו לעו"ד אלי מאור מבני ברק, העוסק בתביעות ברשלנות רפואית, תאונות דרכים ותאונות עבודה ומכהן כמרצה לדיני רשלנות רפואית במכון להשתלמויות של לשכת עו"ד,  מתמחה בתחום של רשלנות רפואית, ולו ניסיון רב ומגוון בתביעות בתחום ובבתי המשפט, וזאת על מנת שישיב לנו על מספר שאלות מרכזיות בתחום הרשלנות הרפואית, וכמו כן יבאר את הליכי התביעה הצפויים לנפגע שברצונו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית.
ש: עו"ד אלי מאור, תחילה, מהי רשלנות רפואית?
ת: " בהתאם לחוק הישראלי חלה חובה על צוות רפואי, במהלך כל טיפול רפואי הן למטרות מצילות חיים וגם למטרות אתסטיות גרידא, להעניק לחולה את הטיפול הטוב ביותר הקיים במועד הטיפול, וזאת תוך מתן הסברים מלאים למטופל קודם להליך, על מהות ההליך הרפואי, הסיכוי להשגת המטרה הרפואית ופירוט כל הסיכונים הכרורכים בהליך זה לנזק גופני שיורי כזה או אחר. "
ש: מניסיונך כעו"ד, באלו מקרים ישנן תביעות שכיחות יותר ברשלנות רפואית?
" התביעות כיום ברשלנות רפואית הינן בכל התחומים ללא יוצא מן הכלל. במקרים של רשלנות רפואית בחדר לידה ובהליך טרום לידתי של מעקב הריון, רואים מגמה ברורה יותר, אך מאידך גיסא גם בתחומים של רשלנות רפואית לאחר ניתוח פלסטי בשנים האחרונות ישנה עליה מסויימת."
ש: מתי כדי מבחינה כספית לחולה לתבוע בגין רשלנות רפואית?
ת: "כדי לתבוע בגין רשלנות רפואית כאשר בעקבות הרשלנות או המחדל הרפואי נגרם למטופל נזק בגוף או בנפש לצמיתות. לדוגמא: מקרה בו טיפלתי לאחרונה, בו נתקבל פיצוי למשפחה חרדית בסכום של כ- 3 מיליון שקלים, בגין חילוץ הילוד שלהם באיחור במהלך הלידה בביה"ח מה שגרם לו לנזק גוף שיורי.
או לדוגמא בתחום הכירורגיה, במקרה של ניתוח שבמהלכו הרופא המנתח שכח תחבושת בבטנו של המטופל, שגרמה למטופל זיהום קשה ובגינו נאלץ לעבור ניתוח נוסף, ובעקבותיו נגרמה לו הפרעה במערכת העיכול.יש להדגיש בו, רשלנות רפואית יכולה להיות גם במעשה אבל גם במחדל, כלומר מקרה שרופא צריך לשלוח מטופל/ת לבדיקה ולא עשה כן, מקרה שמטופל חולה במחלה כלשהי והרופא מפספס את האבחנה שלו- כל אלו ,בתנאי שבסופו של יום נגרם למטופל נזק, נחשבים למקרי רשלנות רפואית שבגינם ניתן לתבוע ולקבל פיצוי כספי משמעותי."

ש: מה חשוב לעשות מיד לאחר כשקורה מקרה של רשלנות רפואית?

ת:  "חשוב ביותר להיוועץ עם עו"ד שמתמחה בתחום של רשלנות רפואית ויש לו ניסיון בהגשה וניהול תביעות מול מוסדות רפואיים. 
בד"כ בשלבים הראשוניים יתרכז הטיפול בראש ובראשונה באיסוף וריכוז כל החומר הרפואי מהגורמים הרלבנטיים, וזאת על מנת ללמוד את מידת חומרת הרשלנות הרפואית במקרה הספציפי ואת עילת התביעה המדויקת שבגינה יש לתבוע".

ש: איך אתה יכול בכלל לקבוע בכלל הייתה רשלנות רפואית?
"השיטה המקובלת לקבוע אם היתה רשלנות רפואית, היא קודם כל ע"י השלמת ריכוז כל התיעוד הרפואי הרלבנטי ולאחר מכן להעברתו ע"י העו"ד המטפל לחוות דעת מומחה רפואי פרטי בכיר ומנוסה בתחום, על מנת שיבדוק את הניזוק ויקבע אם היתה רשלנות רפואית בהתאם לסטנדרטים הרפואיים המקובלים בתחום ולספרות הרפואית הידועה והמוכרת במועד הרשלנות, וכן האם בגין הרשלנות לנזק שנגרם קיים קשר סיבתי רפואי".

ש:  ולשאלה ה"ישראלית" והחשובה לכל אחד, מה סכום הפיצוי שניזוק עשוי לקבל בשל תביעה ברשלנות רפואית?

ת:  "התשובה תלויה במספר גורמים עיקריים: גורם אחד הוא נתוניו של הנפגע, והכלל הוא בד"כ שככל שהנפגע הוא יותר צעיר, כך סכום הפיצוי יותר גבוה. גורם שני הם אחוזי הנכות או הליקויים שהותירה הרשלנות הרפואית על החולה והשלכותיה על חייו במהלך היום יום. כמו כן עוצמת הפגיעה ואם היתה פגיעה באוטונומיה של החולה על גופו עשויה בהחלט גם להוסיף לגובה הפיצוי, אך הכלל הוא שזה מוערך בכל מקרה לגופו בהתאם לנתוני התיק וחוות הדעת הרפואיות שהוגשו".

ש:  מהי עלותו של עורך הדין בתביעה בגין רשלנות רפואית?

ת: "בד"כ עלות שכר טירחת עו"ד, נקבעת באחוזים מהסכום שיתקבל בפועל בסיום התביעה בגין רשלנות רפואית. כך שהשיטה היא שיטת win-win, לא קיבלת לא שילמת!

בנוגע לגובה אחוזים הנהוג לגבות הרי שהדבר תלוי בגודל התביעה יחד עם הניסיון ושמו הטוב של עורך הדין המטפל בתביעה בגין רשלנות רפואית, במנוחים של "היצע וביקוש".

ש: אני רוצה לתבוע את רפוא הנשים שלי בקופת חולים , אך עדין מקבלת שם טיפול האם תביעה תפגע בי?

"חד משמעית לא. כמעט בכל המקרים של תביעות ברשלנות רפואית, הרופא או בית החולים או המוסד הרפואי מבוטחים בביטוח "אחריות מקצועית", והתביעה עוברת לטיפולה של המבטחת, שהיא גם דואגת למינוי משרד עו"ד שייצג אותה בבית המשפט במהלך התביעה."

ש:  בהתאם לידיעתך כמי שעוסק מזה שנים בתחום, האם יש מידע חשוב ברשלנות רפואית המוסתר מן הציבור, ואם כן מהו?
" לעיתים במהלך ניהול תביעה בגין רשלנות רפואית בית המשפט או מגשר מטעם בית המשפט, במקרים מסוימים מציעים לתובע את האופציה לסיים את תביעתו ברשלנות רפואית, במסגרת הסדר פשרה עם בד"כ בית החולים הנתבע המיוצג באמצעות חברת הביטוח שלו.

אך אליה וקוץ בה, במסגרת ההוראות הרבות של כתב ויתור וסילוק עליו מחויב  לחתום התובע כאישור לסיום תביעתם תמורת קבלת הפיצוי, מסתתרת הוראה בנוסח ש"התובע מתחייב לשמור בסודיות את כל המידע הקשור לתביעה ו/או לפרטי כתב ויתור זה ולא לפרסמו בעצמו ו/או באמצעות עורך דינו באמצעי התקשרות ו/או בכל אמצעי פומבי אחר…"

לדעתי, ואמרתי זאת מספר פעמים בערבי עיון שכינסתי במסגרת המכון השתלמויות של לשכת עורכי הדין ברשלנות רפואית, מאחר ומדובר בבתי חולים שהינם גופים ציבוריים, הניזונים מכספי ציבור, הוראה זו מנוגדת את תקנת הציבור ועל משרד הבריאות להוציא חוזר מפורש האוסר על בתי החולים לכלול הוראה שכזו במסגרת כתבי קבלה, הנשלחים לתובעים על ידי חברות הביטוח מטעמם. אולם במצב הדברים כיום לצערי, כשתובע חותם על תניה שכזו, אזי פרטי הסכם הפשרה והפיצוי שנתקבל בגין הרשלנות מוסתרים מן הציבור, וזאת בניגוד גמור לעקרון פומביות הדיון הנהוג בשיטת המשפט הישראלי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן