רשלנות רפואית שיתוק מוחין

תביעת נכות

מה זה שיתוק מוחין?

שיתוק מוחין (CP-Cerebral Palsy) בה לתאר קבוצה של הפרעות נוירולוגיות המשפיעות על תנועה, יציבה ותיאום שרירים. זהו מצב קבוע ולכל החיים, המופיע בדרך כלל בילדות המוקדמת. בעוד שהסיבה הרפואית המדויקת לשיתוק מוחין עשויה להשתנות, היא קשורה לעתים קרובות לחריגות או נזק למוח המתפתח, במיוחד באזורים האחראים על שליטה מוטורית, אולם לא רק, ועשוי גם להתבטא בליקויים קוגניטיביים.

גורמים לשיתוק מוחין

שיתוק מוחין יכול להיגרם מגורמים שונים ומגוונים, הכוללים מצבים המתרחשים במהלך ההיריון. כך למשל, מחוסר בחמצן לעובר (אספיקציה בלידה) המתפתח או מחלות שונות מהן סובלת האם במהלך ההיריון, כל אלה עלולים להוביל להתפתחות שיתוק מוחין.

במקרים מסוימים, שיתוק מוחין עלול לנבוע מכשל באספקת החמצן למוחו של התינוק במהלך הלידה. כאשר זה קורה, ישנה חשיבות מכרעת לבחון אפשרות של רשלנות רפואית בחדר הלידה. במקרים כאלה יש צורך להיעזר בעורך דין המתמחה ברשלנות רפואית שיתוק מוחין- כאשר ברוב המקרים יהיה זה עורך דין המומחה ברשלנות רפואית הקשורה בלידה.

האם ניתן לגלות שיתוק מוחין בהריון?

 כשבאים לדון בשאלה האם ניתן לגלות שיתוק מוחין בהריון, יש להביא בחשבון ולזכור שכל מהות ומטרת מעקב ההיריון, היא לגלות מומים אפשריים בעובר עוד במהלך ההיריון וככל המוקדם, ובהתאם לכך לתת את הטיפול וההכוונה הנכונים והמתאימים ליולדת על מנת להתמודד עם אותם מומים עובריים ומשמעותם עוד בתקופת ההיריון, ובטרם הלידה בחדר הלידה בבית החולים.

בשאלה זו ישנה חשיבות להבין ולהבדיל בין בדיקות שנותנות השערה לגבי אפשרות להימצאותם של מומים עובריים כמו לדוגמא בדיקת חלבון עוברי או שקיפות עורפית, ובין בדיקות שנותנות לנו אבחנה מבדלת ו/או תשובה מוחלטת ו/או אבחנה רפואית בסבירות גבוהה ביותר, לגילוי ולקיומם של מומים עוברים אם לאו, וכמו גם למשמעותם של אותם מומים עובריים, והאם הם קשורים לתסמונת גנטית, ואם כן לאיזה תסמונת גנטית בדיוק, משלל התסמונות הגנטיות המוכרים לנו ברפואה המערבית המודרנית.

רשלנות רפואית שיתוק מוחין

אחריותו של הרופא המטפל במעקב הריון

על כתפיו של הרופא המטפל המבצע מעקב הריון, מוטלת אחריות רבה, כאשר אחריות זאת כוללת הקפדה על ביצוע של כל הבדיקות הרפואיות השגרתיות הנדרשות ובעת הצורך, גם בדיקות יזומות והכל בהתאם לנהלי משרד הבריאות הדנים בבדיקות שיש לבצע ויש להציע במסגרת מעקב הריון.

על הרופא המטפל לשים לב לתסמינים שונים בעובר, אשר עלולים להעיד על בעיה כלשהי ובמקרים בהם מתגלים סימנים מחשידים, עליו ראשית כמובן ליידע את האם ו/או ההורים, ולספק להם את כל המידע הרפואי הרלוונטי בצורה מובנת ופשוטה, לרבות אודות הסיכונים השונים והאפשרויות המוצעות להם להמשך הדרך ו/או על מנת להגיע לאבחנה וודאית.

במקרים בהם הרופא המטפל אינו מבצע את תפקידו בצורה הנדרשת ממנו, ו/או אינו מקפיד על המעקב הרפואי וקיום הבדיקות המתאימות או מתעלם מהתלונות הרלבנטיות של האם במהלך ההיריון, דבר זה יכול לגרום לכשל באבחנה המוקדמת של שיתוק מוחין לתינוק, כמו גם בשורה נוספת של מומים רפואיים קשים וקבועים אחרים. הדבר הנו רשלנות רפואית שיתוק מוחין שכן לדיאגנוזה יש חשיבות מכרעת בקבלת ההחלטות של ההורים באשר לגורל התינוק וקבלת ההחלטות להמשך ההיריון.

לפיכך, כאשר התינוק נולד, במקרים רבים, תהיה עילה משפטית להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית שיתוק מוחין לבית המשפט וזאת על מנת לקבל פיצויים מקסימליים בנדון.

חשיבות מעקב הריון מקצועי בקופת חולים או באופן "פרטי"

אחריות משמעותית נופלת על הרופא המטפל בד"כ בקופת החולים, שעוקב אחר ההיריון מתחילתו ועד להגעה לחדר הלידה בבית החולים. אחריות זו כוללת ביצוע בדיקות שגרתיות ובמידת הצורך בדיקות יזומות, הכול להבטחת בריאות האם והעובר המתפתח כאחד. על הרופא העוקב אחר ההיריון, לשים לב היטב לתסמינים רפואיים שונים בעובר המתבטאים בד"כ בחריגה מהמדדים המקובלים לכל גיל הריון, שעלולים להעיד על בעיה רפואית משמעותית. כאשר מתגלים סימנים מחשידים שכאלה, על הרופא העוקב אחר האם, ליידע את האם ולספק לה את כל המידע הרלוונטי לגבי סיכונים פוטנציאליים ואפשרויות זמינות, והכל בהתאם לחוק זכויות החולה לעניין מסירת מידע מלא וברור למטופלים רפואיים וכמו גם באחריותו להפנותה לבדיקות אבחנתיות ברורות לגילוי פשר הבעיה הרפואית ולהגיע לאבחנה מבדלת ברורה.

רשלנות רפואית שיתוק מוחיןסיבות וכשלים המאפשרים תביעה

במקרים בהם הרופא המטפל ביולדת אינו ממלא את חובותיו הרפואיות כנדרש, כגון אי ביצוע בדיקות נדרשות או התעלמות מתלונות היולדת, הדבר עלול להוביל לכשל באבחון מוקדם של שיתוק מוחין ומומים רפואיים נוספים הקשורים בהריון ולידה. כאשר תינוק נולד עם שיתוק מוחין, עקרונית, עשויה להיות עילה משפטית להגשת תביעת רשלנות רפואית שיתוק מוחין בהתאם לכך. וכאמור לעיל, בשפה פשוטה, האם ניתן לגלות שיתוק מוחין בהריון, והרופא המטפל בקופת החולים, לא עשה זאת, ברשלנותו הרפואית.

הבנת שיתוק מוחין וההשלכות המשפטיות של רשלנות רפואית

שיתוק מוחין הוא מצב רפואי מורכב וקבוע, המשפיע על ילדים מגיל צעיר, מה שגורם לרוב לאתגרים רפואיים ותפקודיים של הנכה לכל החיים. בעוד ששיתוק מוחין יכול להתרחש מסיבות שונות, חיוני לשקול את הקשר הפוטנציאלי לרשלנות רפואית, במיוחד במקרים הקשורים למעקב הריון ולידה במסגרתו היו מחדלים ו/או רשלנות של מי מהצוות הרפואי המטפל.

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית שיתוק מוחין

שיתוק מוחין בהריון – במקרה והנזק הגופני אשר גרם לשיתוק מוחין התרחש במהלך ההיריון, הגורמים האפשריים לו, יכלו להיות מצבים רפואיים כגון חוסר בחמצן לעובר או מחלות שונות בהן לקתה האם במהלך ההיריון.

שיתוק מוחין בהריון ובלידה, עשוי להיגרם גם בעקבות כשל ממושך באספקת חמצן למוח בזמן הלידה. כאשר מדובר במקרה של רשלנות רפואית חדר לידה – במקרה כזה, חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום רשלנות רפואית חדר לידה על מנת שידע לתת את ההנחיות המתאימות להורי הילד הסובל משיתוק מוחין.

תביעת נכות

מוגבלי ניידות שיתוק מוחין

כמובן שלצד תביעת הרשלנות הרפואית יש גם להגיש במקביל תביעת נכות לביטוח הלאומי, מכיוון ששיתוק מוחין גורם לכך שהלוקים בו יסבלו מלקויות ונכויות בדרגות חומרה שונות.

כל מי שנולד עם שיתוק מוחין בהריון או בלידה, זקוק לטיפולים רבים הכרוכים בהוצאה כספית גבוהה ולכן, חשוב להתייחס במלוא כובד הראש להגשת תביעת נכות ולקבל סיוע מעו"ד אשר ידאג לכך שמלוא הזכויות שלכם ימומשו – הן בבית המשפט והן ע"י המוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין שניתן להגיש את התביעה כשהתינוק מגיע לגיל שלושה חודשים ואילך והמדובר בתביעת "ילד נכה". לאחר שלילד ימלאו 18 ניתן להגיש בין היתר תביעה לנכות כללית למוסד לביטוח לאומי.

עוד תביעות שניתן להגיש למוסד ביטוח לאומי, הן תביעה לקבלת שירותים מיוחדים, תביעת לקצבת ניידות, תביעה לסיעוד, הכול בהתאם להנחיית עורך דין רשלנות רפואית בלידה.

אם נולד לכם תינוק עם שיתוק מוחין, חשוב שתהיו מודעים לכל הזכויות שלכם, הן הכספיות והן המשפטיות, כאשר חשוב לבדוק לעומק, שמצב זה הוא לא תוצר של רשלנות רפואית שיתוק מוחין.

חשיבותן של תביעות נכות

בנוסף לתביעת רשלנות רפואית, על משפחות המתמודדות עם שיתוק מוחין לשקול גם הגשת תביעת נכות לביטוח הלאומי. שיתוק מוחין יכול לגרום לדרגות שונות של נכות, ואנשים החיים עם מצב זה זקוקים לרוב לטיפול רפואי נרחב, שעלול לגרור עלויות משמעותיות.

חשוב להתייחס ברצינות להגשת תביעת נכות ולפנות לליווי של עורך דין על מנת לוודא שאתן מודעות לחלוטין לזכויותיכן. יש לציין כי בדרך כלל ניתן להגיש תביעה זו כאשר התינוק מגיע לגיל שלושה חודשים וכן שתביעה שכזו עשויה לזכות בקצבה חודשית בסך אלפי שקלים מהמוסד לביטוח לאומי מה שתקל על הורי הילד הסובל משיתוק מוחין באתגרים הכספיים היום יומיים.

זכויות כספיות ותמיכה משפטית

אם יש לכם ילד שאובחן עם שיתוק מוחין, חיוני להיות מודעים לזכויות שלכם ולחקור את הקשר הפוטנציאלי בין מצב זה לבין רשלנות רפואית. עורך דין אלי מאור, מתמחה במקרים של רשלנות רפואית בחדר לידה וכן ברשלנות רפואית בהריון ולידה ומייצג תביעות אלה למעלה מ-20 שנים, באופן אישי ומקצועי.

עורך דין אלי מאור מחזיק בידע ובכלים משפטיים שיעזרו לכם להבין ולממש את הזכויות המשפטיות שלכם. על ידי פנייה לייעוץ משפטי של מומחים משפטיים, תוכלו לנווט היטב בשטח המורכב של תביעות רשלנות רפואית, ולהבטיח שאתם ומשפחתכם תקבלו את התמיכה והצדק המגיעים לכם ותגלו את האמת לאמיתה אודות הגורמים ו/או האחראיים למצבו הרפואי של ילדכם.

שיתוק מוחין לצמיתות

שיתוק מוחין יכול להיות מצב קבוע ומשנה חיים, לא רק עבור האנשים שחיים אתו אלא גם עבור משפחותיהם. הבנת הסיבות הפוטנציאליות, חשיבותן של תביעות רשלנות רפואית ומשמעותן של תביעות נכות היא צעד מכריע ביותר במסע ממושך ומאתגר זה.

על ידי קבלת מידע, פנייה לייעוץ משפטי בעת הצורך, ותמיכה בזכויותיהם של אלה שנפגעו משיתוק מוחין, אתם יכולים לפעול למען איכות חיים טובה יותר שלנכה הסובל משיתוק מוחין וכן לתמוך במאמצים המתמשכים לשפר את מצבו הרפואי ולהבטיח לו טיפולים רפואיים ומשקמים הטובים יותר עבורו, בהתעלם מהעלות הכספית הגבוהה הכרוכה בהם.

צדק ותמיכה

צדק למוגבלי ניידות ושיתוק מוחין

התמודדות עם שיתוק מוחין, בין אם כמטופל ובין אם כבן משפחה מדרגה ראשונה, עלולה להיות מאתגרת רגשית וכלכלית. חיפוש צדק ותמיכה באמצעות מערכת המשפט, היא דרך לטפל ברשלנות האפשרית שעלולה להוביל למצב. עם זאת, חשוב לזכור שכל מקרה הוא ייחודי, והדרך לצדק ו/או לאמת, יכולה להיות מורכבת וממושכת.

במקרים של רשלנות רפואית הקשורה לשיתוק מוחין, חשוב לאסוף עדויות רבות ככל האפשר. זה כולל תיעוד רפואי, מידע שניתן מהגורמים הרפואיים בקופות החולים הרלבנטית וכן חוות דעת מומחים רפואיים בכירים. הצוות המשפטי שלכם ישחק תפקיד חיוני בבניית תיק חזק ובייצוג האינטרסים שלכם.

בעת הגשת תביעת נכות לביטוח הלאומי, חשוב לא פחות לוודא שכל התיעוד והרשומות הרפואיות הדרושים מסודרים ומוגשים כהלכה. תביעות נכות יכולות לספק תמיכה פיננסית קריטית כדי לסייע בכיסוי העלויות של טיפול רפואי שוטף וטיפולים הנדרשים עבור אנשים עם שיתוק מוחין.

תפקיד ההסברה

מעבר להיבטים המשפטיים, הגנה על זכויות ורווחתם של אנשים עם שיתוק מוחין חיונית. מצב זה משפיע לא רק על החולים אלא גם על משפחותיהם, המטפלים והקהילות שלהם. על ידי העלאת מודעות, שיתוף חוויות אישיות ותמיכה בארגונים המוקדשים לשיתוק מוחין, אתם יכולים לתרום לחברה מכילה ותומכת יותר.

יתרה מזאת, תמיכה בשיפור שיטות הבריאות וטיפולי השיקום לסובלים משיתוק מוחין, ייתן גישה טובה יותר להתערבויות מוקדמות ומחקר רב יותר בנושא, ויכולים לסייע במניעת מקרים עתידיים של רשלנות רפואית, ובסופו של דבר, לשפר את איכות החיים של אלו החיים עם מצב זה.

לסיכום, שיתוק מוחין הוא מצב מאתגר שיכול להיות בעל השלכות מורכבות לכל החיים, ובמקרים מסוימים הוא עשוי בהחלט להיות קשור לרשלנות רפואית. חיפוש אחר האמת העובדתית והמשפטית, והגורמים האמיתיים לשיתוק המוחין, הוא שלב קריטי במסע של משפחות המתמודדות עם שיתוק מוחין. על ידי הבנת הסיבות הפוטנציאליות, ההשלכות המשפטיות והחשיבות של תביעות נכות, אנשים ומשפחותיהם יכולים להשיג משאבים כספיים ולסיוע שהם צריכים, בדמות פיצויים בגין תביעת רשלנות רפואית בלידה.

אמנם נקיטת צעדים משפטיים עלולה בד"כ, שלא לבטל את ההשפעות היום יומיות התפקודיות של שיתוק מוחין, אך היא יכולה לספק הקלה כלכלית משמעותית, להטיל אחריות על הרופאים הרשלניים, וכן לתרום למניעת מקרים עתידיים של רשלנות רפואית. בנוסף, מתן הסברים ואינפורמציה מועילים עבור אנשים עם שיתוק מוחין יכולה ליצור חברה מכילה ומבינה יותר, שבה אלו המושפעים ממצב רפואי זה, מקבלים את התמיכה והטיפול המגיעים להם.

מול אתגרים כאלה, תמיכה מאנשי מקצוע משפטיים מנוסים, קבוצות הסברה והקהילה יכולה לעשות הבדל משמעותי. המסע עשוי להיות ארוך ומורכב, אבל עם נחישות, מודעות וגישה לצדק, יחידים ומשפחות יכולים לעבוד לקראת עתיד מזהיר יותר.

עורך דין אלי מאור מתמחה מזה מעל 20 שנים בייצוג אישי, בתחום של רשלנות רפואית חדר לידה ובתחום רשלנות רפואית בהיריון, וברשותו הידע והכלים הנדרשים לסייע לכם למצות את מלוא זכויותיכם הן המשפטיות והן הממוניות. עורך דין אלי מאור, מחזיק בניסיון ייחודי ועשיר בתביעות בגין שיתוק מוחין, כמי שבעברו גם ייצג חלק מבתי החולים הגדולים במדינת ישראל בתביעות אלו, ומכיר היטב את מערך ההגנה ו/או ניהול הסיכונים של בתי החולים השונים בישראל, וכמו גם את כל הדרכים השונות והאפקטיביות ביותר להתמודד איתם בהצלחה, תוך השגת פיצויים מקסימליים לילד נכה, הסובל משיתוק מוחין בעקבות רשלנות רפואית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן