תביעות נגד רופאי ילדים

סירוב חיסונים- אילוסטרציה מזרק וחיסונים ברקע

תביעות רשלנות רפואית נגד רופאי ילדים

לרופאי ילדים תפקיד מכריע בבריאותם וברווחתם של ילדינו. תפקידם הוא להיות אנשי מקצוע מהימנים ומקצועיים בתחום הבריאות, האחראים לטיפול בתינוקות, ילדים ובני נוער, כדי להבטיח שהם יגדלו בריאים וחזקים. עם זאת, כמו כל רופא ורופא, רופאי ילדים עשויים לפעמים להתמודד עם תביעות משפטיות בשל רשלנות רפואית. במאמר זה נחקור את הסוגיות המשפטיות הנפוצות שיכולות להוביל לתביעות משפטיות נגד רופאי ילדים, ולשפוך אור על המורכבות והאתגרים במענק טיפול רפואי לילדים.

רשלנות רפואית נגד רופאי ילדים

תביעות נגד רופאי ילדים, הם תת התמחות בתחום רשלנות רפואית, וכמו כן הם בין הנושאים המשפטיים הנפוצים ביותר בהם נתקלים רופאי ילדים. רשלנות רפואית מתרחשת כאשר נותן שירות רפואי או שירות בריאותי או שירות סיעודי לרבות רופאי ילדים, במסגרת קופת חולים, במסגרת בית חולים או במסגרת "פרטית", חורג מסטנדרט הטיפול המצופה במקצועו, וכתוצאה מכך נגרם נזק למטופל. במקרה של רופאי ילדים, ה"אשמות" הנפוצות לרשלנות כוללות בין היתר, אולם לא רק, אבחנה רפואית שגויה (differential diagnosis), טעויות תרופתיות במתן תרופה או במינון שגוי, טעויות ניתוחיות כירורגיות, וכן אי קבלת הסכמה מדעת מהורים או מהאפוטרופוסים בהתאם להוראות חוק זכויות החולה, בדבר "הסכמה מדעת".

תביעה נגד רופאי ילדים

אבחון שגוי

רופאי ילדים חייבים לאבחן ולטפל בצורה מדויקת במחלות ומצבים שונים בילדות. אי אבחון מצב חמור, או אבחון מצב שגוי, או אבחון באיחור, עלולים להוביל לתוצאות חמורות. לדוגמה, אם רופא ילדים לא מצליח לאבחן דלקת קרום המוח של ילד או מאבחן אותה באיחור, הדבר יכול לגרום לסיבוכים מסכני חיים.

שגיאות תרופתיות

מתן תרופה שגויה או מינון שגוי לילד עלול להוביל לנזק חמור. רופאי ילדים חייבים להקפיד על מרשם ומתן תרופות, בהתחשב בגילו, במשקלו ובהיסטוריה הרפואית של הילד וכן להביא בחשבון אפשרות לגרימת תופעות לוואי משמעותיות בשל נטילת אותה תרופה ומתן הסברים להורי הילד על תופעות הלוואי וחלופות אחרות למתן אותה תרופה.

שגיאות כירורגיות

חלק מרופאי ילדים מבצעים פרוצדורות כירורגיות קטנות. בחוק בישראל הדבר נקרא "כירורגיה זעירה". טעויות או שגיאות כירורגיות במהלך ההתוויה לניתוח או בניתוח עצמו, כמו ניתוח בחלק הגוף הלא נכון או השארת מכשירי ניתוח בתוך המטופל, או פגיעה באזורים מחוץ לאזור הניתוח בשל חוסר זהירות של רופא הילדים המנתח, עלולות להוביל לתביעות משפטיות נגד רופאי ילדים.

אי השגת הסכמה מדעת

בהתאם לחוק זכויות החולה החל בישראל, הורים או אפוטרופוסים של לילדים חייבים לתת באופן מפורש  וברור ולעיתים גם בכתב, הסכמה מדעת וזאת לפני שרופא ילדים יבצע הליך או טיפול כלשהו בילד שלהם. אי הסבר על הסיכונים הללו, היתרונות בטיפול הספציפי המוצע והחלופות, עלול לגרום לתביעה משפטית- תביעת רשלנות רפואית.

תביעות הקשורות לחיסון

בעוד שנושא החיסונים, נחשב לחשוב מאוד בקרב רופאים בכלל ורופאי הילדים בפרט, בקרב הציבור הרחב הם מעוררים לא מעט מחלוקות. רופאי ילדים בקהילה אחראים לרוב על מתן חיסונים לילדים או הפנייתם לחיסונים וכמו גם מתן הסברים על כל חיסון וחיסון,  ולפעמים הם עלולים לעמוד בפני תביעות הקשורות לחיסונים. תביעות אלו יכולות לכלול נושאים שונים, כגון תביעות בגין פגיעה מחיסון, אי יידוע הורים על סיכוני חיסונים או מחלוקות על סירוב חיסונים.

תביעות בשל פגיעה מחיסון

במקרים נדירים, ילדים עלולים לחוות תגובות שליליות לחיסונים. בעוד שחיסונים בטוחים בדרך כלל, רופאי ילדים יכולים לעמוד בפני תביעות משפטיות אם ילד חווה תופעות לוואי חמורות לאחר החיסון ולא נתנו להוריו ההסברים הנדרשים קודם למתן החיסון. חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989, חל בישראל כדי לטפל בתביעות כאלה, וזאת ע"י ועדת מומחים, הדנה בין היתר בקשר הסיבתי הרפואי בין החיסון ובין הפגיעה או הליקוי הרפואי שנגרם לילד, אולם יש לציין שחלק מהמקרים הללו עדיין עשויים להגיע לתביעה בבית המשפט.

אי יידוע הורים על סיכונים לחיסון

רופאי ילדים אחראים בין היתר גם לספק להורים או לאפוטרופוסים של הילד מידע מקיף ומועיל על חיסונים, כולל הסיכונים והיתרונות הפוטנציאליים שלהם. אי יידוע הורים כראוי, עלול לגרום לתביעות משפטיות אם הילד חווה תגובה שלילית לחיסון או שנגרמה לו נכות רפואית בגין אותו חיסון.

מחלוקות על סירוב חיסונים

חלק מההורים עלולים לסרב לחסן את ילדיהם בשל אמונות או חששות אישיים או דברים שהם קראו ברשתות החברתיות או במרשתת. רופאי ילדים עשויים להיתקל בבעיות משפטיות כאשר מנסים לשכנע הורים לחסן את ילדיהם או מחליטים אם להמשיך לטפל בחולים לא מחוסנים.

 

סירוב חיסונים- אילוסטרציה מזרק וחיסונים ברקע

האשמות על התעללות בילדים

רופאי ילדים מוצאים את עצמם לעתים קרובות במצב קשה של דיווח פורמאלי על חשד להתעללות בילדים לרשויות החוק. בעוד שהם מחויבים להגן על רווחתם של מטופליהם הצעירים, דיווחים אלו יכולים להוביל לאתגרים משפטיים, במיוחד אם ההאשמות יתבררו כלא מבוססות או רשלניות או כוזבות.

דיווח חובה

רופאי ילדים מחויבים על פי חוק לדווח לרשויות על חשד להתעללות בילדים. עם זאת, דיווח על האשמות ללא ראיות מספיקות יכול להוביל לתביעות נגד רופא הילדים אם ההאשמות פוגעות בשמו הטוב של הילד או במשפחתו של הילד.

האשמות שווא

מצד שני, חלק מההורים או האפוטרופוסים עלולים להאשים באופן שקרי רופא ילדים בדיווח על התעללות בילדים מתוך זדון או במסגרת הליך גירושין על מנת להפיק רווח משני במסגרת סכסוך אזרחי. האשמות כזב אלו, עלולות לפגוע במוניטין המקצועי של רופא הילדים ולהוביל לפעולות משפטיות בצורה של לשון הרע או הוצאת דיבה.

סכסוכי הורים

סוגיה משפטית נפוצה נוספת עבור רופאי ילדים היא היקלעות לאש הצולבת של מחלוקות בין ההורים בד"כ במסגרת הליך של גירושין. נושאים הקשורים לגירושין ולרבות ובפרט הנושא של משמורת ילדים, זכויות ביקור וחילוקי דעות על טיפול רפואי, עלולים להעמיד את רופאי הילדים משפטית במצבים מאתגרים.

סכסוכי משמורת ילדים וסכסוכי ביקור

רופאי ילדים עשויים להתבקש לספק עדות מומחים בבית המשפט לענייני משפחה לגבי טובת הילד בנושאים רפואיים שבמחלוקת בין ההורים. במקרים מסוימים, הם עלולים להיתקל בלחץ משפטי מצד אחד ההורים או שניהם, שכן דעתם יכולה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות המשמורת והביקורים.

חילוקי דעות בנוגע לטיפול רפואי

כאשר הורים חלוקים בדעתם לגבי הטיפול הרפואי של ילדם, על רופאי הילדים לנווט במצב מורכב זה תוך שמירה על טובת הילד. מחלוקות אלו עלולות להוביל להליכים משפטיים, כאשר הורים יפנו את חילוקי הדעות שלהם לבתי המשפט, ובד"כ לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

הסכמה מדעת וקבלת החלטות של ההורים

הסכמה מדעת היא היבט קריטי בטיפול רפואי בילדים. רופאי ילדים חייבים לקבל את הסכמת ההורים או האפוטרופוסים להליכים רפואיים או טיפולים הקשורים לילדיהם בצורה מפורשת ולא משתמעת. בעיות משפטיות עלולות להתעורר אם יש מחלוקות או אי הבנות בנוגע להסכמה מדעת.

עקיפת החלטות הורים

במקרים מסוימים, ייתכן שרופאי ילדים יצטרכו לעקוף את החלטות ההורים אם חייו של ילד נמצאים בסיכון. פעולה זו, על אף שהיא לטובת הילד, עלולה להוביל לאתגרים משפטיים אם ההורים מתנגדים והיא בד"כ מצריכה מעורבות של שופט וקבלת צו שיפוטי בעניין.

הסכמה מדעת לא מספקת

רופאי ילדים חייבים ליידע ביסודיות את ההורים או האפוטרופוסים לגבי הסיכונים, היתרונות והחלופות של הטיפול המוצע. אי ביצוע זה עלול להוביל לתביעות בדבר העדר הסכמה מדעת ו/או הסכמה מדעת שהיא בלתי מספקת ובהתאם לכך יהיו השלכות משפטיות.

רופא ילדים

 

לסיכום

תביעות נגד רופאי ילדים שופכות אור על האתגרים הרב-גוניים המתעוררים בתחום בריאות הילדים. בעוד שסוגיות משפטיות אלו יכולות להיות מורכבות וטעונות רגשית, חיוני להכיר בכך שהרוב המכריע של רופאי הילדים הם אנשי מקצוע מסורים המחויבים לרווחת המטופלים הצעירים שלהם. לרופאי ילדים יש תפקיד קריטי בקידום בריאותם והתפתחותם של ילדים, והאתגרים המשפטיים העומדים בפניהם אינם צריכים להאפיל על תרומתם לחברה.

חשוב שרופאי הילדים יישארו מעודכנים לגבי ההתפתחויות המשפטיות העדכניות וההנחיות הרפואיות כדי למזער את הסיכון לעמוד בפני תביעות משפטיות. תקשורת ברורה עם הורים או אפוטרופוסים, קבלת הסכמה מדעת ומתן טיפול רפואי במסגרת הסטנדרטים הרפואיים שנקבעו, הם צעדים חיוניים להפחתת הסבירות למחלוקות משפטיות עתידיות.

עבור הורים ואפוטרופוסים של הילד, הבנת ההיבטים המשפטיים של טיפולי בריאות ילדים יכולה לסייע בטיפוח תקשורת ושיתוף פעולה טובים יותר עם רופאי ילדים. אמון ודיאלוג פתוח עם ספקי שירותי בריאות הם חיוניים להבטחת הטיפול הטוב ביותר לילדים.

יתרה מכך, מערכת הבריאות והמסגרת המשפטית ממשיכות להתפתח כדי לתמוך טוב יותר ברופאי ילדים בתפקידיהם. זה כולל מתן הגנה נאותה לאנשי מקצוע בתחום הבריאות הפועלים לטובת הילדים, ושיפור התשתית לטיפול במחלוקות ותביעות, כגון באמצעות שיטות חלופיות ליישוב סכסוכים.

בסופו של דבר, המטרה נשארת זהה: להבטיח שילדים יקבלו את שירותי הבריאות האיכותיים ביותר האפשריים. תביעות משפטיות נגד רופאי ילדים, על אף שהן מאתגרות ולעיתים מורכבות משפטית, יכולות לשמש תזכורת לחשיבות השמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של טיפול בתחום הבריאות של ילדים ומציאת דרכים לשפר ולהגן על היבט חיוני זה של החברה שלנו. על ידי טיפול בסוגיות המשפטיות המתעוררות וטיפוח שיתוף פעולה בין הורים, אפוטרופוסים ורופאי ילדים, נוכל לעבוד יחד כדי לספק עתיד בריא ומאושר יותר לילדינו.

אם אתם סבורים שילדכם נפל קורבן לרשלנות רפואית על ידי רופא ילדים ואתם שוקלים צעדים משפטיים, או הנכם סבורים שכתוצאה מטיפול רפואי רשלני של רופא ילדים נגרם לילדכם נזק גוף, חיוני ביותר להתייעץ עם  עורך דין רשלנות רפואית אלי מאור, שהינו עורך דין המנוסה, מעל 20 שנים, בייצוג אישי של רשלנות רפואית במקרים של פגיעות או נזק שנגרם לילדים. עורך דין אלי מאור הינו בעל הכלים המשפטיים המגוונים ושורת מומחים רפואיים העובדים אתו משך שנים רבות, שכולם ביחד ולחוד, יעזרו לכם בצורה הטובה ביותר לנווט בתהליך המשפטי המורכב, ולספק לכם הנחיות מועילות לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר בכל שלב ושלב, ובהתמודדות עם טענות ההגנה בתחום תביעות רשלנות רפואית השגורות מטעם קופות החולים ו/או בתי החולים בנושא זה.

 

כדי ליצור קשר עם עורך דין רשלנות רפואית מוסמך ומוכר, ניתן ליצור קשר אישי טלפוני, ללא התחייבות עם עורך דין אלי מאור, בטלפון 03-5798080, או באופן אישי לסלולר: 0544-224488, או במסגרת פניה אישית, דיסקרטית ומפורטת בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין אלי מאור בלבד: [email protected]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן