תאונה בחזרה מהעבודה – מה חשוב לדעת?

תאונה בחזרה מהעבודה

מאת: עו"ד אלי מאור, ייצוג אישי לנפגעי עבודה

במקרים של תאונה בחזרה מהעבודה עשוי להיות לתובע הזכות להגיש תביעה נגד 4 ארבעה גורמים שונים לקבלת פיצוים בגין תאונת עבודה לרבות תאונת דרכים בדרך לעבודה, זכויות מכך יכולות להיות בין היתר מביטוח לאומי, מחלקת נפגעי עבודה, מחברת הביטוח בגין עילה ע"פ חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או בעילה ע"פ פקודת הנזיקין ע"פ עוולת הרשלנות בגין התרשלות או מחדל של צד שלילי שגרם לתאונת עבודה, וכן בגין תביעה של חברת הביטוח או ביטוח לאומי בגין נכות מתאונה או תאונות אישיות, ובנוסף לכך ישנה גם תביעה נוספת של אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח או תביעת פנסית נכות מקרן פנסיה.

במקרים של תאונת דרכים בדרך לעבודה זכויות מכך יכולות להיות מניסיוני האישי, גם במקרים בהם היו 5 עילות תביעה לזכויות כספיות או לקבלת פיצוי נגד גופים שונים בגין תאונה בחזרה מהעבודה או תאונת דרכים בדרך לעבודה, כשהתביעה החמישית בגין תאונה בחזרה מעבודה, היתה נגד מס הכנסה לקבלת פטור גם מתשלום ממס הכנסה ממועד תאונת העבודה ואילך.

באופן עקרוני ניתן לומר שעל פי חוק המוסד לביטוח לאומי, תאונת עבודה היא מוגדרת כאירוע אשר התרחש במהלך שעות העבודה או תאונה במהלך העבודה, אולם לא רק אם האירוע התרחש במהלך העבודה, אלא גם במקרים של תאונה בדרך לעבודה או תאונה למקום העבודה, או תאונה בחזרה מהעבודה, ניתן לומר שע"פ חוק הביטוח הלאומי האירוע מהווה "תאונת עבודה".

חשוב לדעת שלעיתים העובד זכאי לתשלום ולתביעה מול ביטוח לאומי גם במקרים של תאונת עבודה שאירעה במהלך השתלמות מטעם העבודה או במהלך יום עיון מטעם המעביד, קרי מקום ההשתלמות לצורך העניין הוא נחשב למקום העבודה ע"מ שהתאונה תחשב לתאונה שניתן לתבוע תביעה בתאונת עבודה בגינה.

תאונה בחזרה מהעבודה

באופן עקרוני, על פי הלכה פסוקה, של בתי הדין האזוריים לעבודה ובית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תאונה בחזרה מהעבודה נחשבת לחלק מפעילות העבודה ולכן מוכרת כתאונת עבודה.

עובדים רבים נתקלים בשאלה את מי יש לתבוע במקרה שכזה, שהרי תאונת דרכים בדרך לעבודה מזכה בפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בעוד שתאונת עבודה מזכה בקצבה מטעם הביטוח הלאומי.

על פי חוק, במקרה של תאונת דרכים בדרך לעבודה, ביטוח לאומי הוא לא הגורם היחיד שניתן לתבוע, קרי העובד זכאי להגיש בד"כ תביעה כפולה, הן נגד חברת הביטוח והן כנגד המוסד לביטוח לאומי.

במידה והתביעה תתקבל במוסד לביטוח לאומי, העובד יוכר כנפגע עבודה ויהיה זכאי לקבל בגין תאונת דרכים בדרך לעבודה ימי מחלה שהם בשפת המוסד לביטוח לאומי, דמי פגיעה ביטוח לאומי ומששולמים עד 91 ימי מחלה מיום התאונה.

יש לציין שתאונה בחזרה מהעבודה יכולה להיות מוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי גם כשהיא אירעה בחו"ל, קרי תאונת עבודה בחו"ל והניזוק הינו אזרח ישראלי ומקום עבודתו בישראל, ומשלם עליו כדין דמי ביטוח לאומי בישראל וכן שמקום העבודה אכן מאשר שבמועד ובזמן התאונה העובד אכן היה בחו"ל במסגרת העבודה והיה בדרך לעבודה בחו"ל או בחזרה מהעבודה בחו"ל ולרבות תאונה בחו"ל במהלך העבודה עצמה.

תאונת דרכים בדרך לעבודה: ימי מחלה מעבר ל-91 יום

במקרים שכאלה של תאונת דרכים בדרך לעבודה ביטוח לאומי עשוי לשלם גם ימי מחלה מעבר ל- 91 יום שהוכרו ע"י המוסד לביטוח לאומי כ- דמי פגיעה בביטוח לאומי ושולמו כבר לנפגע למשך 91 יום, ולפיכך יש להגיש בנוסף גם תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי ולאחר שהנפגע בתאונת עבודה יזומן לועדה רפואית בביטוח לאומי עליו להגיש את ימי המחלה הנוספים והם ישולמו לו בדמות של 100% אחוזי נכות זמנית לתקופת העבר ורטרו אקטיבית לאחור.

המוסד לביטוח לאומי דוחה תביעות רבות בגין תאונה בחזרה מהעבודה בטענה כי העובד סטה ממסלול הנסיעה הרגיל ושהיה בדרך לסידורים אישיים.

על פי פסיקת בית המשפט, סטייה שכזו מהדרך הרגילה, או התעכבות ללא סיבה הנוגעת לעבודה, עלולה להקשות על קבלת התביעה בעיקר כשמדובר במקרים של סטייה של ממש.

על כן חשוב ביותר הן במקרים של תאונה בחזרה מהעבודה או במקרים של תאונה בדרך לעבודה להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום התביעות כבר בטרם השלב של מילוי הטפסים שנתפס ע"י רבים כמילוי טפסים טכני, שבו אי מסירת מידע מלא או מסירת מידע חלקי עשויות להביא לדחיית התביעה ולגרום למוסד לביטוח לאומי לסבור שאכן היתה כאן סטייה של ממש במביאה לדחיית נהתביעה בגין תאונת עבודה.

תאונה בחזרה מהעבודה

בנוסף, חשוב לדעת, שתאונת דרכים מאפשרת לנפגע הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח, במידה והוכרה כתאונת עבודה, העובד יעמוד בפני וועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת נכותו הזמנית ו/או הקבועה.

מסקנות ועדה רפואית בביטוח לאומי הן הרות גורל גם לגבי התביעה לנכות רפואית כנגד חברת הביטוח, ולכן מומלץ טרם ההתייצבות בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי, לפנות לקבלת סיוע ממומחה משפטי דוגמת עורך דין לתאונת עבודה המתמחה בדיני נזיקין בכלל ונסקי גוף בפרט.

התייעצות עם עורך דין לתאונת עבודה כזה המשמש גם בנוסף ובמקביל בתפקיד של עורך דין אובדן כושר עבודה, הינה הליך המתחייב טרם הגשת תביעה בנוגע לתאונת עבודה או בנוגע לאובדן כושר עבודה הנגרם, שלצדה פוליסת אובדן כושר עבודה של חברת הביטוח או פנסית נכות של קרן פנסיה, כוללת התחייבות של חברת הביטוח לשלם למבוטח תגמולים במהלך התקופה בו אינו מסוגל לעבוד בשל מחלה או תאונה.

ברוב הפוליסות נקבע כי המבוטח נחשב כבלתי כשיר לעבודה רק כאשר נשללה ממנו היכולת לעבוד בשיעור של לפחות 75%.

בשל סעיף זה, על המבוטח להוכיח כי הוא אינו מסוגל להמשיך לעבוד בעבודה הקודמת לתאונה, וכן כי אינו מסוגל לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתו ולניסיונו.

באופן עקרוני מבוטח זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה במקרים בהם הוא מצוי באובדן כושר במשך לפחות 3 חודשים רציפים, אלא אם קיימת "פרנצ'יזה" בפוליסת הביטוח שהונפקה וזאת לטובת המבוטח.

החוק בנוגע לאובדן כושר עבודה מקשה לרוב על המבוטח ולכן עליו לפנות לקבלת סיוע מקצועי של עורך דין לתאונת עבודה המתמחה בדיני נזיקין וכן לסיוע וייעוץ של עורך דין אובדן כושר עבודה במהלך הליך הגשת תביעת אובדן כושר עבודה אל מול חברת הביטוח.

ברוב המקרים הדיון בבית המשפט נסוב סביב שני נושאים מרכזיים: מצבו הרפואי של המבוטח והיכולת שלו להמשיך לעבוד באותה העבודה או בעיסוק סביר אחר. בכל מקרה בו חברת הביטוח דחתה את תביעתכם, חשוב לפנות לייעוץ משפטי המתמחה במקרים של תאונה בחזרה מהעבודה או תאונת דרגים בדרך לעבודה.

נפגעתם כתוצאה מתאונה בחזרה מהעבודה?

מחפשים עורך דין לתאונת דרכים בדרך לעבודה מומלץ? אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עו"ד אלי מאור ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד מנוסה ומוכר.

עו"ד אלי מאור ילווה אותך לאורך כל השלבים, החל מההנחיות הראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ לאחר קרות מקרה של תאונה בחזרה או בדרך לעבודה, דרך מתן ייעוץ מפורט לגבי הזכויות שלך ועד להכנת תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי ונגד חברת הביטוח של הרכב או של המעוול ע"פ דיני הנזיקין בישראל, ובמקרה הצורך גם בהגשת תביעה בבית המשפט נגד חברת הביטוח או ביטוח לאומי, ותוך דאגה שמלוא הזכויות שלכם אכן ימומשו כדין.

 

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות ו/או תשלום, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור: 03-5798080, או לעו"ד אלי מאור באופן אישי לסלולר: 058-4771125‬, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עו"ד אלי מאור בלבד: [email protected]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן