רשלנות רפואית קרע דרגה 3 בלידה

רשלנות רפואית קרע דרגה 3

משרדנו לאחרונה טיפל בתביעת רשלנות רפואית קרע דרגה 3 שאירעה ליולדת במהלך לידה ראשונה בבית חולים בישראל, והגם שהיילוד נולד בריא לחלוטין, אובחנה ליולדת קרע בלידה משמעותי בדרגה 3, המערב גם את הסוגר האנאלי וזאת לאחר ובעקבות הלידה.

יש לציין שכמי שבעברו ייצג גם תביעות רשלנות רפואית מטעם בתי חולים, למדתי להכיר את המקרים של רשלנות רפואית קרע בדרגה 3 עד 4, הן מצד של התובעים בגין קרע בלידה והן מהצד של בתי החולים והלן אעביר סקירה רחבה אולם ראשונית, מניסיוני והגם שאינה ממצא, היא תתייחס לעיקרי הדברים בנושא זה של קרע בדרגה 3 בלידה.

יש לציין שכתוצאה ממקרה זה של היולדת לעיל בה טיפלתי כתובעת בבית המשפט בגין רשלנות רפואית קרעים בדרגה 3 בלידה, אירעו ליולדת הן נזקים קשים בתחום הפיזי גופני כתוצאה מקרע בלידה והן נזקים בתחום הרגשי – נפשי, הקשורים קשר סיבתי הן עובדתי והן רפואי לאירוע הרשלני במסגרת חדר הלידה בבית החולים והתביעה בהתאם לכך הוגשה לבית המשפט המחוזי, שלו סמכות לפסוק פיצויים מעל 2,500,000 ש"ח וזאת בעצם בהתאם לשיקול דעתו וללא הגבלת סכום.

רשלנות רפואית קרע דרגה 3, איך ניתן להוכיח?

בהתאם לדיני רשלנות רפואית המשויכים למשפט האזרחי בישראל, הכלל הוא "המוציא מחברו עליו הראיה", ועל כן נטל הראיה כמו גם החובה להביא ראיות בתביעת רשלנות רפואית קרע בדרגה 3 הינו על התובעת שנפגעה כתוצאה מלידה הטראומטית ולה נגרם קרע בדרגה 3 או במקרים חמורים יותר, אף מקרים של רשלנות רפואית קרע בדרגה 4.

במקרים אלו, על מנת להוכיח רשלנות רפואית יש להביא חוות דעת רפואית ממומחה רפואי בכיר בתחום המיילדות והגניקולוגיה שיסקור את מהלך הלידה ויכתוב "ברחל ביתך הקטנה" מהם המחדלים ו/או המעשים שגרמו לנזקיה של התובעת, שהינם בהתאם לדין בישראל ברי תביעה וכמו גם יכתוב בחוות דעתו הרפואית, שמעשים או מחדלים אלו, קשורים קשר סיבתי רפואי ישיר לנזקי הגוף מהם סובלת התובעת.

קרע דרגה 3 בלידה, על אלו נזקים ניתן לתבוע?

באופן עקרוני מקובל לתבוע הן על נזקים גופניים המתבטאים בין היתר באי שליטה על סוגרים, בצורך בתזונה מיוחדת, בצורך באמצעים סטריליים מדי יום, בקושי בישיבה ממושכת, שבגינם ניתן לקבל נכות רפואית צמיתה בתחום הכירורגיה הפרוקטולוגית, ממומחה רפואי בכיר בתחום זה.

אולם במקרים רבים בצד הטראומה הפיזית נגרמת גם טראומה נפשית ליולדת, שסובלת כתוצאה מרשלנות רפואית קרע בדרגה 3 בלידה או רשלנות רפואית קרע דרגה 4, המתבטאת בין היתר בצורך בטיפולים נפשיים, טיפולי פסיכותרפיה, טיפולים פסיכולוגיים, מעקב אצל מומחה פסיכיאטרי ולעיתים גם טיפול רפואי בנוגדי חרדות ודיכאון. במקרים אלו בעקבות קרעים בלידה, ניתן גם לתבוע בגין נכות רפואית בתחום הנפשי מה שעשוי בסופו של יום להגדיל את סכום הפיצויים.

רשלנות רפואית קרע דרגה 3

נגרמם לי קרע דרגה 3 בלידה – מה עלי לעשות?

ראשית, מניסיוני כמובן שמומלץ לפנות לקבלת הנחיות מפורטות במישרין מ- עורך דין רשלנות רפואית בלידה, שהוא כמובן מומחה לרשלנות רפואית, שכבר בשלב זה אמור לתת ליולדת ולבן זוגה את כל ההנחיות הראשוניות במקרים של תביעת רשלנות רפואית קרעים בלידה או קרע בלידה דרגה 3, הן בנוגע למה על היולדת לבצע באופן מידי וכן בנוגע למה על היולדת להיזהר בהמשך הדרך, במקרה של תביעת רשלנות רפואית קרע בלידה דרגה 3.

בנוסף, ובמקביל לפניה ראשונית ל- עורך דין רשלנות רפואית בלידה, היולדת יכולה כבר לפנות באופן עצמאי למדור "רשומות רפואיות" בבית החולים בו אירעה רשלנות רפואית קרע בלידה דרגה 3 דעסקינן, ולבקש ממדור רשומות רפואיות העתק של מלוא תיק הלידה הטראומטית שלה, הרלבנטי לענייננו.

לעניין השאלה השכיחה מהו סכום הפיצוי שאוכל לקבל במקרה של רשלנות רפואית קרע בדרגה 3, אכן מניסיוני ישנם מקרים בהם נפסקו ע"י בית המשפט פיצויים של מיליוני ש"ח בשל מקרים של רשלנות רפואית קרע בלידה בדרגה 3 או קרעים בלידה בדרגה 4, ומניסיוני כמי שמומחה בתחום תביעות רשלנות רפואית, ישנם מספר פרמטרים עיקריים, המשפיעים על גובה הפיצוי הכספי בסופו של יום, ולהלן מספר פרמטרים אפשריים, אך לא ממצים לפיצויים ברשלנות רפואית קרע בלידה דרגה 3:

  1. גילה של היולדת. בד"כ ככל שהגיל צעיר יותר, הפיצוי גבוה יותר.
  2. אופי עבודתה או מקצועה של היולדת לפני הלידה, וכמו גם שכרה של היולדת קודם ללידה.
  3. אחוז הנכות הרפואית הצמיתה שנקבעה ליולדת בעקבות קרעים בלידה, לא רק אם ישנם אחוזי נכות במספר תחומים (כירורגיה פרוקטולוגית/פסיכיאטריה) אלה גובה אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו בסופו של יום.
  4. הצורך במוצרים להיגיינה אישית ועלותם של המוצרים להיגיינה אישית מדי כל חודש.
  5. האם נגרמה פגיעה משמעותית בכושר העבודה של היולדת או בכושר ההשתכרות של היולדת כתוצאה מרשלנות רפואית קרע בלידה דרגה 3.

נגרמה לך רשלנות רפואית בלידה במהלך אפיזיוטומיה – מה לעשות?

אפיזיוטומיה מה זה בכלל? אפיזיוטומיה הוא חתך חיץ, שמתבצע בד"כ בחדר הלידה או ע"י מיילדת או ע"י גניקולוג שמטרתו מניעת קרעים בלידה, במיוחד קרעים בלידה חמורים יותר קרי כאלו שבד"כ מערבים את הסוגרים של פי הטבעת של היולדת או את הפרינאום שהוא חיץ הנקבים, שהיא הרקמה המפרידה בין שני הנקבים, שהם פי הטבעת והנרתיק של היולדת וזאת במהלך הילדה שכראש של התינוק נדחף החוצה ואז צריך להגן על הפרינאום של היולדת.

בד"כ מקרים של רשלנות רפואית באפיזיוטומיה או חתך חיץ, הם מקרים או שהיה צריך לבצע אפיזיוטומיה והאפזיוטומיה קודם ללידה לא בוצעה וגרמה לנזק גוף ליולדת, קרי רשלנות רפואית בגין מחדל רפואי, או כשבוצעה כבר אפיזיוטומיה בלידה אולם היא בוצעה בצורה רשלנית בניגוד לקריטריונים המקובלים מבלי הגנה טובה על הפרינאום, שגרמה לפגיעה ביולדת במהלך הלידה ויציאתו של היילוד, קרי רשלנות רפואית של צוות רפואי במהלך הלידה.

קרעים בלידה דרגות

ככל וגרם קרע בלידה או קרעים בלידה, ישנן דרגות קרעים בלידה, שממוספרות מ1-4, מהקל יותר שלעיתים אפילו לא מצריך ניתוח לתיקון ועד לקשה ביותר שמצריך ניתוח לתיקון, אולם במקרים רבים לא מצליח לתקן את הנזק של אי שליטה על הסוגרים.

גם בתוך המספרים של 1-4 ישנו דירוג פנימי מקובל בתחום המיילדות והגניקולוגיה, מפגיעה הקלה לקשה יותר בפרינאום והוא לפי הספרות האנגליות a, b,c.

כמובן שככל ודרגת הפגיעה הינה גבוה יותר, כך אחוזי הנכות הרפואיים הקבועים בתחום הכירורגיה הפרוקטולוגית בד"כ שיפסקו ליולדת בתביעתה בבית המשפט יהיו גבוהים יותר ובהתאמה לכך יהיה ניתן לתבוע בבית המשפט בגין הקרע בלידה סכומי פיצויים גבוהים יותר בגין אחוזי נכות רפואית גבוהים יותר.

אין נכון להיום בתחום רשלנות רפואית סטטיסטיקה מדויקת בישראל לגבי מתוך כמה לידות נגרמו ליולדת קרעים בלידה, ברי פיצוי בנזיקין וכמה פיצויים כספיים נפסקו לאותה יולדת בגין כל מקרה ומקרה, אולם מניסיוני בתחום של רשלנות רפואית של למעלה מ-22 שנים כעורך דין רשלנות רפואית בלידה, לפחות 30-40% ממקרי הרשלנות הרפואית שהגיעו אלי היו בקשר לרשלנות רפואית בלידה או רשלנות רפואית בהריון, בין אם מדובר בנזק גוף שנגרם ליולדת ובין אם מדובר בנזק גוף שנגרם ליילוד.

נפגעת כתוצאה מרשלנות רפואית קרע בלידה דרגה 3 שגרמה לנזק גוף או לנזק נפשי? מחפשת עורך דין רשלנות רפואית קרע בדרגה 3 מומלץ ומנוסה? את מוזמנת ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עו"ד אלי מאור ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מ- עו"ד רשלנות רפואית מנוסה ומקצועי, מוכר בישראל ובעל המלצות רבות וניסיון מוכח. עו"ד אלי מאור ילווה אותך באופן אישי לאורך כל השלבים, החל מההנחיות הראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ לאחר קרות מקרה של רשלנות רפואית קרע דרגה 3 בלידה, דרך מתן ייעוץ מפורט לגבי הזכויות שלך ועד להכנת תביעה נגד רופא הנשים ו/או המיילדת ו/או בית החולים ו/או קופת החולים וכמו גם נגד חברת הביטוח שלהם, וכמובן במקרה הצורך גם בהגשת תביעת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי וכן תביעת אובדן כושר עבודה לחברת הביטוח או תביעת פנסיית נכות לקרן הפנסיה שלך, ותוך דאגה שמלוא הזכויות שלך אכן ימומשו כדין.

 

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות ו/או תשלום, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור: 03-5798080, או לעו"ד אלי מאור באופן אישי לסלולר: 0544-224488, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עו"ד אלי מאור בלבד: [email protected]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן