סכום פיצוי תאונת עבודה – איך מחושב בפועל?

סכום פיצוי תאונת עבודה - איך מחושב בפועל?

מאת: עורך דין אלי מאור, עורך דין לתאונות עבודה

במהלך למעלה מ-20 שנות ייצוג של נפגעי תאונות עבודה באופן אישי הן נגד המוסד לביטוח לאומי והן נגד חברות ביטוח של מעבידים או צדדי ג', שאלה שחזרה על ידי הנפגעים הייתה לעניין חישוב סכום פיצוי תאונת עבודה הלכה למעשה, קרי מה יש לעשות על מנת שסכום פיצוי בתאונת עבודה יהיה גבוה יותר, וממה חשוב להימנע מביצוע על מנת חו"ח שלא להקטין את סכום פיצוי בתאונת עבודה בסיום ההליך המשפטי מול כל הגורמים רלבנטיים.

במהלך מאמר זה שמתבסס על ניסיוני כמי שייצג למעלה מ- 1,000 תביעות בתחום של נזקי גוף ולרבות תביעות מול המוסד לביטוח לאומי ומול חברות הביטוח בישראל באופן אישי, אפרט מסלולי תביעת תאונת עבודה אפשריים ובמסגרת כל מסלול ומסלול, מהו סכום פיצוי בתאונת עבודה, שניתן לקבל, מה גובהו, איך הוא מחושב וכן ומה מומלץ ו/או לא מומלץ לעשות, אם חו"ח נפגעתם בתאונת עבודה.

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה?

בהתייחס לשאלה כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה, חשוב תחילה לפרט את כל התביעות האפשריות שניתן להגיש בגין תאונת עבודה, על מנת שסכום פיצוי בתאונת עבודה יהיה מקסמיאלי ושהנפגע יממש את כל הזכויות הן הרפואיות הן הכלכליות והן הכספיות העומדות לו.

במהלך מאמר זה נפרט גם בהתאם לסדר הכרונולוגי את עילות התביעה ומסלולי התביעה ומה מומלץ לבצע על מנת להגדיל את סיכוי התביעה לתאונת עבודה בתחום של נזקי גוף וממה עדיף להימנע.

תאונת עבודה – תביעה לתשלום דמי פגיעה

בראש ובראשונה תוך מקסימום של עד שנה ממועד תאונת עבודה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום דמי פגיעה שהם "ימי המחלה" המשולמים לנפגע מיום התאונה ועד למשך 91 יום מיום התאונה.

סכום פיצוי תאונת עבודה זה, מתקבל יחסית מהר, ובמקרים רבים שהתביעה מוגשת באפן מקצועי וכמו שצריך וללא כל טעויות או מסמכים חסרים, הפיצוי עשוי להתקבל אפילו תוך שבוע מיום תאונת עבודה, מה שמאפשר לנפגע בתאונת עבודה לכלכל עצמו במשך התקופה הקשה ביותר בסמוך ולאחר תאונת עבודה בה הוא נזקק במקרים רבים לעזרה, לסיעוד, לנסיעות לטיפולים רפואיים ונסיעות לרופאים, לאשפוזים וכיוצ"ב.

סכום פיצוי תאונת עבודה – איך מחושב בפועל?

תאונת עבודה – תביעה לדרגת נכות מעבודה

סכום פיצוי תאונת עבודה נוסף הינו, מיד לאחר שחולפים 91 יום מיום התאונה, ואז אני ממליץ להגיש במהרה תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה למוסד לביטוח לאומי שלפיה התובע יעמוד בפני ועדות רפואיות ויקבעו לו בין היתר אחוזי נכות רפואית זמניים, אחוזי נכות רפואית קבועים, נכות של 100% באופן זמני לאחר הגשת תביעה לנכה נזקק לפי תקנה 18 א' וכן נכות רפואית מוגדלת ע"י הפעלת תקנה 15 או מוגדלת פי אחד ורבע או מוגדלת פי אחד ושלישי או מוגדלת פי אחד וחצי, שהיא התקרה המקסימאלית להפעלת תקנה 15 על הנכות הרפואית הקבועה (הצמיתה).

אז כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה במקרה זה? ישנם שני מסלולים של קביעת אחוזי נכות רפואית קבועה. אם נקבעה לכם נכות רפואית שבין 10%-19% כולל אזי החישוב הינו כזה:

10% (לדוגמא דרגת הנכות הקבועה) X בסיס השכר ברוטו בשלושת החודשים לפני התאונה X 75% X 43 מקדם שרירותי (בעבר כשהתחלתי להיות עורך דין זה היה כפול 72 והופחת ל-43 לפני שנים רבות משיקולי תקציב…) = סך הכל של משוואה זו מביאה לסכום פיצויים של מענק חד פעמי בגין תאונת עבודה.

המסלול השני זוהי קצבת נכות חודשית של 20% -100% נכות רפואית צמיתה בתוספת  של תקנה 15 או גם ללא תוספת של תקנה 15 ואז החישוב הינו כזה:

20% (לדוגמא דרגת הנכות הקבועה) X בסיס השכר ברוטו בשלושת החודשים לפני התאונה X 75% = וסך הכל של משווה זו נותן את סכום הקצבה החודשית המשתלמת לנכה מעבודה לכל ימי חייו וברציפות כל חודש וזאת עד למועד היותו זכאי לקצבת זקנה.

תאונת עבודה – תביעה נגד המעביד

סכום פיצוי תאונת עבודה נוסף הינו תביעה שניתן להגיש נגד חברת הביטוח של המעביד וזאת בסיום התביעה נגד המוסד לביטוח לאומי כשאנו יודעים מהו סכום הפיצויים המתקבל ו/או יתקבל ממוסד לביטוח לאומי שיש לנכותו מהפיצוי שיתקבל מחברת הביטוח של המעביד.

תביעה זו נגד המעביד ניתן להגיש כאשר יש עילת תביעה בגין מחדל או רשלנות של המעביד שבגינם (קשר סיבתי עובדתי + משפטי) נגרמו נזקי גוף לעובד.

כמו לדוגמא, מקרה של עובד שנפגע במפעל במהלך עבודה על מכונה שאינה מגודרת לבטח, וקיים סעיף בפקודת הבטיחות, המחייב גידור מכונה לבטח והמהווה הן הפרת חובה חקוקה של המעביד והן רשלנות בגרימת נזק.

תאונת עבודה תביעה נגד צד שלישי

סכום פיצוי תאונת עבודה נוסף, הינו תביעה נגד צד שלישי כגון ממונה בטיחות במפעל שלא דאג לתנאי בטיחות נאותים ולא התריע על מפגע בטיחות למעביד, נגד רשות מקומית לדוגמא בתאונה בדרך לעבודה שנגרמה בשל נפילה בבור במדרכה או נגד חברת ביטוח לדוגמא של עובד שנפגע בדרך לעבודה ע"י רכב צד ג' שאינו קשור לעבודתו.

תאונת עבודה תביעת אובדן כושר/פנסיית נכות

סכום פיצוי תאונת עבודה נוסף, שניתן לתבוע במקביל עוד בשלב הראשוני של הגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה ולהכרה בתאונה כתאונת עבודה הינו ע"י הגשת תביעה לפוליסת אובדן כושר עבודה או לקרן פנסיה ברובד של פנסיית נכות.

סכום הפיצויים המתקבל בגין תביעות אלו הוא בקשר הדוק עם הסכום אותו החליט הנפגע לבטח בפוליסה או בקרן הפנסיה והינו בד"כ נגזרת של המשכורת החודשית ברוטו אותה הרוויח המועד ההצטרפות לקרן הפנסיה או לפוליסת אובדן כושר עבודה.

סכום פיצוי תאונת עבודה - פנסיית נכות

תאונת עבודה – "אשם תורם"

במסגרת תביעת רשלנות נגד המעביד או נגד צד ג' עשוי להיות ניכוי של "אשם תורם", שהינו מונח הבא לתאר מצב שבו התאונה נגרמה כתוצאה מאשמתו גם של העובד ולא רק באשמתו של המעביד, ואז מופחת משיעור הפיצויים לעובד האחוז של אשמו התורם מסך הכל הנזק.

כך לדוגמא אם סך הכל סכום הפיצויים בגין נזקי גוף בתאונת עבודה אחת הינם 1,000,000 ₪ ובית המשפט קבע שישנו אשם תורם של 20% אזי הסכום שישולם זה 1,000,000 ₪ פחות 200,000 ₪ שיש להפחית בגין אשם תורם וזה סה"כ 800,000 ₪ לכיסו של הנפגע בסופו של הליך.

תאונת עבודה ניכויים של המוסד לביטוח לאומי

ניזוקים רבים לא יודעים שכל התשלומים שהם מקבלים בגין תאונת עבודה מביטוח לאומי בין אם מדובר ממחלקת נפגעי עבודה, מחלקת נכות כללית, או שירותים מיוחדים או ניידות או סיעוד, יש לנכותם בסופו של הליך בתביעה נגד המעביד או צד ג' בבית משפט בגין תאונת עבודה.

ישנם שני מסלולים של ניכוי, כאשר מדובר בניכוי חד פעמי, עבור תשלומים שהנפגע קיבל מהמוסד לביטוח לאומי והפסיק לקבלם אזי מנכים את כל סכום הפיצויים שהוא קיבל כסכום חד פעמי.

אולם אם מדובר בסכומים שהנפגע קיבל וגם יקבל לעתיד במסגרת קצבה שמשולמת כל לחודש אז חברת הביטוח תגיש חוות דעת אקטוארית שתהוון היוון שיחושב ע"י אקטואר את כל הקצבאות שישולמו גם לעתיד בסכום חד פעמי לניכוי מסה"כ הפיצויים שיקבעו.

זקוקים לעורך דין מומחה ומומלץ בתביעות תאונות עבודה?

נפגעתם כתוצאה מתאונת עבודה בחזרה ממקום העבודה או תאונת עבודה בדרך למקום העבודה? או נפגעתם כתוצאה מתאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים וזאת בשל פגיעת רכב מנועי או פגיעת אופנוע או קטנוע צד ג' במהלך נסיעה בכלי רכב מנועי או באופנוע? מ

חפשים עורך דין תאונות עבודה מומלץ ומנוסה? אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ודיסקרטי עם עורך דין נזיקין אלי מאור ולקבל ממנו ייעוץ משפטי, אישי, דיסקרטי ומקצועי וזאת מעו"ד תאונות עבודה מומלץ, מנוסה ומוכר.

עורך דין נזיקין אלי מאור ילווה אתכם באופן אישי לאורך כל שלבי התביעה בשל תאונת עבודה, וזאת החל מקבלת הנחיות ראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ לאחר שקרתה לכם תאונת עבודה או תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה או תאונת דרכים בדרך למקום העבודה או תאונת דרכים בחזרה ממקום העבודה, והכל תוך מתן ייעוץ משפטי מפורט ומועיל לגבי הזכויות המשפטיות, הרפואיות והכספיות שלכם, ותוך הכנת תביעה מנומקת לקביעת דרגת נכות מעבודה נגד המוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן גם נגד חברת הביטוח הרלבנטית, וכמובן במידת הצורך גם בהגשת תביעת אובדן כושר עבודה ו/או תביעת פנסיית נכות זאת מקרן פנסיה ו/או תביעת בגין פוליסת תאונות אישיות או פוליסת נכות מתאונה, או פוליסה בגין שברים או ימי אשפוז, תוך דאגה עניינית שמלוא הזכויות שלכם אכן ימומשו כדין.

לפניה אישית דיסקרטית וללא התחייבות, ניתן לפנות לעורך דין נזיקין אלי מאור למשרד בטלפון: 03-5798080, או אל עורך דין אלי מאור בסלולר: 0544-224488, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין אלי מאור בלבד: [email protected]

עוד באותו נושא:
איך להגיש תביעת תאונת עבודה בביטוח לאומי?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן