רשלנות רפואית בלידה מוקדמת

רשלנות רפואית בלידה מוקדמת

לידה מוקדמת יכולה להיגרם מסיבות רפואיות רבות, ולרוב מדובר בתרחיש מסוכן בתחום ההיריון והלידה, העשוי לקרות בלידה המתרחשת בד"כ לפני שבוע 37 להיריון. רשלנות רפואית בלידה מוקדמת, זה מונח המבטא נזק גוף שנגרם ליילוד עקב לידה מוקדמת, כאשר הנזק גוף נגרם עקב רשלנות של המוסד הרפואי ו/או הרופא המטפל, בין אם עקב אבחון שגוי של הלידה המוקדמת או עקב הפגות שנגרמה בשל רשלנות רפואית בלידה מוקדמת, ובין אם ניתן היה להפנות את היולדת להליכים רפואיים שונים שלא בוצעו על מנת למנוע את הלידה המוקדמת, קרי עילת רשלנות רפואית בשל מחדל (אי עשייה מעשה) או בשל רשלנות, קרי עשיית מעשה שהוא שגוי ו/או לא נכון ו/או לא תואם את הממצאים הרפואיים שעמדו בפני הרופא המטפל או הגניקולוג בזמן אמת.

במאמר זה פרי עטי, ועם ניסיון כ- עורך דין רשלנות רפואית בלידה של למעלה מ-20 שנים, וכמי שייצג בעברו גם בתי חולים שונים בישראל בתביעות רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בלידה בפרט, אנסה להביא לצורך ההמחשה, הסברים מפורטים יחד עם מספר דוגמאות פרקטיות למקרי רשלנות רפואית בלידה מוקדמת, ומתי ניתן לתבוע, איזה תביעת רשלנות רפואית בלידה ניתן להגיש, וכיצד ניתן להגישה.

לידה מוקדמת

לידה מוקדמת יכולה להתרחש מסיבות רבות. זיהום, רעלת היריון, מצבים פיזיים או נפשיים שונים של היולדת, דימום, לידה בגיל מבוגר ולחילופין לידה בגיל צעיר ועוד. במקרים רבים הלידה המוקדמת עשויה להסתיים במקרה של פגות של היילוד עם נכות רפואית משמעותית ובמקרים רבים לידה מוקדמת אף עשויה להסתיים בפטירת היילוד שלא הצליח לשרוד את הלידה המוקדמת. בשני מקרים אלו באופן עקרוני, ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית בעילת תביעה משפטית של רשלנות רפואית בלידה מוקדמת.

מהי רשלנות רפואית בלידה מוקדמת

ראשית חשוב להבין שלא כל לידה מוקדמת תגרום בהכרח נזק ליילוד או ליולדת ולא כל לידה מוקדמת מהווה רשלנות רפואית בהתאם לחוק מצד המוסד הרפואי או מצד הרופא המטפל. ובכל זאת, אם נגרם נזק גוף ליילוד או ליולדת, במסגרת לידה מוקדמת אז יש לבדוק האם מדובר בנזק גוף שהרופא המטפל יכול או צריך היה למנוע ועל פי אמות המידה של הרופא הסביר והסטנדרט הרפואי המקובל בתחום התביעות של רשלנות רפואית בלידה. 

בית המשפט ייבחן האם פעולותיו של הרופא המטפל עמדו בסטנדרט הרפואי המקובל בנסיבות דומות, והאם התנהלותו של הרופא המטפל עמדה בסטנדרט הרופא הסביר. אמות המידה המקובלות בד"כ נקבעו ע"פ ספרי לימוד רפואיים מקובלים בתחום המיילדות והגניקולוגיה כגון ספרו של המלומד williams או ספרו של המלומד fabbe's בגניקולוגיה, או חוזרים ונהלים של האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה או מאמרים רפואיים שונים. 

ככל ובית המשפט ייקבע כי היה על הרופא האחראי לנהוג אחרת מכפי שנהג, וכי הוא חרג מסטנדרט הזהירות החל עליו, הרופא עלול להיחשב כרופא רשלן, בהתאם לדיני הנזיקין במדינת ישראל, ובהתאם לזאת בית המשפט יקבע כי מדובר ברשלנות רפואית בלידה מוקדמת אם לאו. 

כך למשל, ככל ויוכח כי הרופא המטפל יכול היה לאבחן רפואית כי היולדת עתידה ללדת בלידה מוקדמת, אך לא הפנה אותה לביצוע בדיקות מסוימות למרות שרופא סביר באותן נסיבות כן היה מפנה אותה, הרי שהרופא חרג מסטנדרט הזהירות הרפואי המקובל החל עליו ולכן עשוי לחוב בגין רשלנות רפואית בלידה מוקדמת. 

בנוסף, כאשר מוגשת תביעה בגין רשלנות בלידה מוקדמת, יש להוכיח קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לבין הרשלנות. במילים אחרות, לא מספיק להוכיח כי הרופא המטפל חרג מסטנדרט הזהירות המקובל החל עליו אלא יש להוכיח כי יש קשר של סיבה ותוצאה בין מעשיו או מחדליו של הרופא לבין הנזק שנגרם ולא אירע שום ״אירוע מנתק״ ביניהם. לבסוף יש להוכיח את גובה הנזק שנגרם על פי אמות המידה המשפטיות המקובלות.

עוד גורם שיש להביאו בחשבון, זו השאלה האם המדובר ב"הריון בסיכון", קרי האם ליולדת היו פרטים רלבנטיים רפואית, שהיו צריכים להביא את הרופא המטפל לקבוע שמדובר בהריון בסיכון גם ללידה מוקדמת, ובהתאם לגורמי הסיכון ללידה מוקדמת, להוציא תחת ידיו תוכנית טיפולים מקיפה וספציפית ליולדת הספציפית ומעקב רפואי הדוק ומתאים ליולדת לרבות ביחידה להריון בסיכון גבוה בבית חולים, הכל בהתאם לגורמי הסיכון שיש לה והכל על מנת למנוע או להפחית הסיכויים משמעותית של גרימת רשלנות בלידה מוקדמת.

האם כדאי לי לתבוע בגין רשלנות בלידה מוקדמת

ככל ואת סבורה כי הרופא התרשל כלפיך או כלפי היילוד שלך בגין רשלנות רפואית בלידה מוקדמת שחווית, כדאי בהחלט לבדוק את היתכנות התביעה עם עורך דין רשלנות רפואית בלידה, המוכר והמנוסה בתחום ספציפי זה, ובהתאם לכך לתבוע תביעת רשלנות רפואית בלידה, ובמקרים רבים הפיצוי הכספי בגין תביעת רשלנות רפואית בלידה מקודמת יכול להיות משמעותי מאוד וצופה פני עתיד, ועשוי ככל ותוכח רשלנות רפואית בלידה מוקדמת, להסתכם בסופו של יום בכמה מיליוני ש"ח.

ילדי נולד פג עם נזקי גוף קשים, האם ניתן לתבוע?

במקרים רבים מוגשות תביעות רשלנות רפואית בלידה מוקדמת בגין יילודים שנולדו בשל לידה מוקדמת עם נזקי פגות קשים. קרי בשל הלידה המוקדמת, היילוד נולד כאשר תהליך ההבשלה הפיזיולוגי, לדוגמא של הריאות שלו, לא הסתיים, בשל הלידה המוקדמת שלו, וכך נוצרו לו נזקי גוף קשים על רקע נזקי הפגות שלו, איתם הוא נולד, והכל על רקע לידתו המוקדמת. הפגות במקרים רבים כשהיא פגות קשה, עשויה להיות מלווה בסיבוכים רפואיים קשים של הפגות שהם עשויים לגרום ליילוד לנכות רפואית קבועה לכל ימי חייו. במקרים אלו ככל ויוכח שנזקי הפגות היו ניתנים למניעה ו/או בשל מחדל מטעם הצוות הרפואי לא נמנעה לידה מוקדמת. 

המדובר בתביעת רשלנות רפואית בסדר גודל כספי גבוה ביותר, הכוללת בין היתר הפסדי השתכרות מלאים לפג לכל חייו, הוצאות שיקום, התאמת דיור, עזרת הזולת, הפסדי פנסיה לעתיד, הוצאות ניידות ורכישת רכב נכה והתאמתו לצרכי הנכה, הוצאות רפואיות שונות וכן הוצאות פארה רפואיות, הוצאות נסיעה, הוצאות אפוטרופוס, ועוד…

עורך דין לתביעת רשלנות בגין לידה מוקדמת

אם את מעוניינת לתבוע בגין רשלנות רפואית בלידה מוקדמת, מומלץ באופן גורף לעשות זאת באמצעות עורך דין העוסק באופן ספציפי בתביעות רשלנות רפואית ובפרט בתביעות הקשורות לרשלנות בלידה. מדובר בתביעה סבוכה ומורכבת, שיש להגישה בצורה מקצועית ומפורטת, לרבות כל המסמכים התומכים בתביעת רשלנות רפואית ועליה לכלול חוות דעת רפואית פרטית מטעמך, ולעיתים אף יותר מחוות דעת רפואית אחת מטעמך. בתי החולים והרופאים בד"כ מבוטחים בפוליסות ביטוח פרטיות, כאשר לחברות הביטוח של בתי החולים ורופאים המתעסקים במיילדות או בגניקולוגיה יש ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית מסוג זה, ועל כן אין זה מומלץ כלל וכלל להגיש תביעה זו ללא עורך דין רשלנות רפואית בלידה, מנוסה ומוכר כמי שעוסק בתחום זה.

מעוניינת בייצוג של עורך דין רשלנות רפואית בלידה מומלץ ומנוסה? נפגעת את או היילוד שלך כתוצאה מרשלנות רפואית בלידה או כתוצאה מרשלנות רפואית בלידה מוקדמת?? מחפשת עורך דין רשלנות רפואית את מוזמנת ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עורך דין רשלנות רפואית בלידה אלי מאור, עו”ד רשלנות רפואית מומלץ ומוכר ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי ומועיל וספציפי, מעו”ד רשלנות רפואית בלידה מנוסה ומוכר. עורך דין רשלנות רפואית בלידה אלי מאור, ילווה אותך ואת ילדך באופן אישי ודיסקרטי לאורך כל שלבי תביעת רשלנות רפואית בלידה, החל מההנחיות הראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ קודם ולאחר הגשת תביעת רשלנות רפואית בלידה, דרך מתן ייעוץ מפורט, בכל שלב ושלב לגבי הזכויות הרפואיות והזכויות המשפטיות שלכם גם בפני המוסד לביטוח לאומי (תביעת ילד נכה) וגם במסגרת תביעת אובדן כושר עבודה וגם במסגרת תביעת פנסיית נכות מקרן פנסיה, ותוך דאגה אישית שמלוא הזכויות הרפואיות והמשפטיות שלכם אכן ימומשו כדין, וזאת כמי שיש לו ניסיון רב שנים בתביעות רשלנות רפואית בלידה ובתביעות רפואיות בישראל.

לפניה אישית ודיסקרטית ל- עורך דין רשלנות רפואית בלידה אלי מאור, וזאת ללא התחייבות כספית או התחייבות כלשהי,  בעניין תביעות רשלנות רפואית בלידה מוקדמת או תביעות רשלנות רפואית בלידה, ניתן לפנות למשרד עורך דין אלי מאור בטלפון:

03-5798080, או לעורך דין אלי מאור באופן אישי ודיסקרטי לסלולר:

0544-224488, או פניה מפורטת, אישית ודיסקרטית בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין רשלנות רפואית אלי מאור בלבד [email protected] :

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן