תאונת משאית

תאונת משאית

מאת: עו"ד אלי מאור, מומחה לתביעות תאונות דרכים 

כמי שמייצג באופן אישי זאת למעלה מ-20 שנים באופן שוטף נפגעי תאונת משאית או תביעות של תאונה עם משאית בפרט, ומקרים של נזקי גוף בגין תאונות דרכים בישראל בכלל, במעל 1,000 תביעות בגין נזקי גוף קשים, במאמר זה אכתוב מניסיוני כעורך דין תאונות דרכים מנוסה, הלכה למעשה, כיצד לפעול במקרים של תאונת משאית או תאונה עם משאית, שבגינה נגרמו נזקי גוף וזאת לרבות מקרים של תאונות דרכים קטלניות, משמעותן וסכום פיצויים לדוגמא שניתן לתבוע.

להלן מספר עצות ראשוניות ו/או דוגמאות לסיטואציות אפשריות לפגיעות גוף במהלך תאונת משאית וכן מתן מענה לשאלה החשובה את מי ניתן לתבוע בגין כל מקרה ומקרה בגין נזקי הגוף שנגרמו והפרמטרים לסכום הפיצויים שיפסק ע"י בית משפט.

תאונת משאית – תאונות דרכים קטלניות

מניסיון בטיפול אישי באירועים של תאונות דרכים בישראל, למדתי כי בין אם מדובר בתאונת משאית כנוסע במשאית בשל פגיעה ברכב אחר, אובדן שליטה במהלך נסיעה עם המשאית ונפילה או התהפכות של המשאית או תאונת דרכים במשאית בשל פגיעה של המשאית בכלי רכב אחר בדרך או במעקה על הכביש או פגיעה של המשאית בהולך רגל, האירוע מכוסה ביטוחית עקרונית בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בישראל ועשוי להחשב במקרים רבים בהחלט בקטגוריה של תאונות דרכים קטלניות. 

ככל שמדובר בתאונת משאית, שבה הנפגע הוא נהג המשאית בעצמו, אזי יש לוודא שלנהג המשאית יש רישיון נהיגה בתוקף יחד עם פוליסת ביטוח חובה בתוקף וזאת על מנת שהתאונה תחשב לתאונת דרכים שבגינה ניתן לתבוע את פוליסת החובה את חברת הביטוח בשל נזקי הגוף שנגרמו לנהג המשאית.

כאן חשוב לציין שגם תאונת משאית שנגרמה לנהג משאית בירידה מהקבינה של המשאית לאחר סיום נהיגה במשאית או תאונות דרכים שנגרמו לנהב משאית בעליה למשאית על מנת להתחיל בנסיעה, מוכרות ע"פ החוק כתאונות דרכים שבגינן ניתן לתבוע פיצויים וזאת להבדיל ממקרים אשר מוכרים כמקרי "פריקה וטעינה" אשר חורגים מההגדרה של תאונת הדרכים לפי החוק ושבגינם ניתן בד"כ להגיש אך ורק תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה נגד המוסד לביטוח לאומי.

ככל ונגרמה תאונה עם משאית או תאונת משאית להולך רגל בו פגעה במשאית אזי יש לוודא שבידי הניזוק יש את פרטי המשאית, מספר הרישוי ופרטי הנהג הפוגע.

במקרים בהם תאונת המשאית מדווחת למשטרת ישראל או שמגיעה ניידת משטרה או בוחן תנועה אזי משטרת ישראל היא זו שגובה עדות מנהג המשאית ומהעדים למקרה, במקרים רבים אף ללא נוכחות הניזוק שמובהל ע"י אמבולנס לבית החולים.

במקרים אלה מניסיוני, פרטי נהג משאית, חברת הביטוח שלו יחד עם מספר פרטי הרישוי של המשאית וסוג המשאית, נמצאים אצל משטרת ישראל והניזוק לאחר שהוא משתחרר מטיפול רפואי ו/או מאשפוז ו/או משיקום בבית חולים לשיקום, ניגש למשטרת ישראל ומוציא פלט בכתב של אישור משטרה בו ישנם כל הפרטים הרלבנטיים להתחיל תביעת תאונת דרכים.

דרך נוספת לברר את פרטי המשאית הינה מדו"ח ניידת מגן דוד אדום המגיעה לזירת תאונת הדרכים ומפנה את הניזוק לבית החולים, במקרים רבים מפורט שם גם את מספר הרישוי של המשאית המעורבת בפגיעה בהולך הרגל.

תאונת משאית – הולך רגל

אם נפגעת כהולך רגל בעקבות תאונת דרכים ונגרמו לך נזקי גוף, בשל פגיעת משאית אזי בד"כ התאונה ככלל גם כן מכוסה ביטוחית ע"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים וישנה עילת תביעה נגד חברת הביטוח של המשאית הפוגעת וזאת לכלל נזקי הגוף שנגרמו לך בעקבות תאונת הדרכים וזאת בהתאם לחוק, קרי רק נזקי הגוף שיוכח עובדתית, רפואית ומשפטית, שהם קשורים במישרין לתאונת הדרכים ולא כאלה שנובעים "ממצב קודם" או "תחלואה קודמת".

כך לדוגמא עם נפגעת כתוצאה מתאונת משאית בגב התחתון ולפני התאונה סבלת משך שנים בלי קשר לתאונה מכאבי גב תחתון, פריצת דיסק מהעבר וכדומה, אזי יש סיכוי סביר שמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי, ינכה לך נכות רפואית בגין מצב קודם, לדוגמא, יקבע המומחה הרפואי שנותרה לך נכות רפואית קבועה בשיעור של 20% בגין הגבלה בינונית בתנועות עמוד שרה מותני, וינכה לך 10% נכות בגין מצב קודם או תחלואה קודמת כך שהפיצויים שיתקבלו יהיו כדלקמן:

 20%-10%=10% נכות רפואית הקשורה במישרין לתאונת המשאית נשוא התביעה.

במקרה של תאונת משאית להולך רגל, ישנה חשיבות גדולה לקבל את כל פרטי המשאית וכמו כן ככל וישנה פגיעה פיזית כלשהי, לפנות מיידית לקבל טיפול רפואי בין אם בחדר מיון בבית חולים או במוקד רפואי של קופת חולים או אפילו אצל אורתופד בקופת חולים, ולדאוג שבגיליון רפואי הראשוני או בסיכום הרפואי הראשוני, יציינו ספציפית שהתלונות מהן אתם סובלים הינן כתוצאה ישירה מפגיעת משאית בכם כהולכי רגל המעורבים בתאונת דרכים.

יצוין כי גם במקרים של תאונה עם משאית של הולך רגל וזאת שלמשאית אין כיסוי ביטוחי, לדוגמא, מאחר ונהג המשאית הפוגעת היה בלי רישיון בתוקף או בשלילת רישיון או שהבעלים של המשאית שכח מסיבה כלשהי לחדש את פוליסת הביטוח חובה של המשאית, עדין להולך הרגל ישנה עילת תביעה משפטית להגיש תביעת תאונת דרכים נגדי קרנית, שהיא נכנסת בנעלי המבטחת ומפצה את הולך הרגל בדיוק באותו סכום פיצויים שהיה מקבל אלמלא למשאית היה ביטוח כחוק והיינו תובעים חברת ביטוח "רגילה" בגין תאונת דרכים בשל פגיעת משאית. 

תאונת משאית – תאונת עבודה?

אין זה משנה אם נפגעתם כהולכי רגל או כנהגים במשאית, במקרים רבים של תאונה עם משאית בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה, תאונת הדרכים במשאית תחשב מלבד היותה תאונת דרכים גם תאונת עבודה, ואז ישנה זכאות לפניה גם בתביעות  למוסד לביטוח לאומי הן בתביעה ראשונה להכרה בתאונת משאית כתאונת עבודה וכן לתשלום דמי פגיעה עבור עד 91 ימי מחלה ראשונים, ובנוסף לאחר מכן גם להגשת תביעה לקביעת דרגת נכות רפואית מעבודה וזאת גם כן למוסד לביטוח לאומי. 

סבורני שמקרים אלה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, ישנה חשיבות רבה ביותר לפניה לעורך דין מנוסה בביטוח לאומי וכן עורך דין תאונות דרכים מומלץ, מנוסה ומוכר, לייצוג אישי הן בתביעה של תאונת עבודה והן בתביעה של תאונת דרכים, מאחר וישנה זיקה בין שתי התביעות לפי סעיף 6 ב' לחוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים.

לפי סעיף חוק זה, במידה ופניתם קודם למוסד ביטוח לאומי בתביעה לקביעת דרגת אחוזי נכות באמצעות בדיקת ועדות רפואית בביטוח לאומי, מחלקת נפגעי עבודה, אזי כל החלטה של אותן ועדות רפואיות לגבי נכות רפואית קבועה, תחייב אותך גם במסגרת של תביעת הפיצויים בגין נזקי גוף נגד חברת הביטוח של המשאית ותשפיע על גובה הפיצויים באופן ישיר ובהתאמה!!!

לצערי הרב, רוב רובם של הניזוקים שנפגעו בתאונת משאית שהיא גם תאונת עבודה, שפנו אלי במשך למעלה מ-20 שנות ייצוג אישי בנזיקין, לא מודעים בכלל לסעיף חוק זה, ורבים מהם תבעו את המוסד לביטוח לאומי לבד, מבלי להבין את כל ההשלכות הרפואיות, המשפטיות והכספיות הנובעות מכך.

כך לדוגמא, גננת עובדת עירייה, מאזור השרון שנפגעה בברך ימין כהולכת רגל במעבר חציה, מפגיעת משאית בדרך לעבודה בגן הילדים.

היא פנתה לבדה לוועדות רפואית סניף נתניה, שם בוועדות רפואיות דרג ראשון, נבדקה וקיבלה 0% נכות רפואית, ולאחר שהגיעה אלי וביקשה ייצוג אישי הן בתביעת תאונת עבודה והן בתביעת תאונת דרכים, הגשתי עבורה ערר למוסד לביטוח לאומי, ולאחר ייצוג אישי בפני ועדה רפואית לעררים, נכותה הרפואית האורתופדית עלתה לדרגה של 15% באופן קבוע, מה שהשפיע בצורה מכרעת על גובה תביעתה לחברת הביטוח של המשאית ובסופו של יום הביא לקבלת פיצויים של מאות אלפי ש"ח לכיסה מחברת הביטוח של המשאית וזאת מעבר למענקי נכות רפואית זמנית וקובעה, שקיבלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תאונת משאית – את מי עוד ניתן לתבוע?

במקרה של תאונת משאית מומלץ ביותר לפנות לעורך דין המומחה לתאונות דרכים בכלל ולנזקי גוף בפרט, על מנת שהוא יבדוק עבורכם באופן אישי וספציפי את כל הכיסויים הביטוחיים שיש לכם וכן ישרטט בפניכם את מפת אפשרויות התביעות הפוטנציאליות לרבות לדוגמא, הגשת תביעה בגין תאונת אוטובוס נגד חברת ביטוח ברובד כיסוי ביטוחי של תאונות אישיות פוליסת נכות מתאונה ו/או תביעת פוליסה בגין כיסוי כספי לשברים בגוף, כמו גם פוליסות ביטוח חיים, הגשת תביעת אובדן כושר עבודה ו/או תביעת פנסיית נכות לקרן פנסיה ובמקרים של תאונות דרכים קטלניות או תאונת דרכים פגיעה רב מערכתית גם הגשת תביעה לפטור ממס הכנסה ועוד… 

זקוקים לעורך דין תאונת משאית מנוסה ומוכר? נפגעתם כתוצאה מתאונה בשל פגיעת משאית? או נפגעתם כתוצאה מתאונת דרכים עם משאית וזאת כנוסעים במשאית? או תאונת משאית שהיא גם תאונת עבודה?

מחפשים עורך דין תאונת משאית מומלץ ומנוסה? אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עו"ד אלי מאור ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מ- עורך דין לנזקי גוף, מנוסה ומוכר.

עו"ד אלי מאור ילווה אותך באופן אישי לאורך כל השלבים, החל מההנחיות הראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ לאחר קרות מקרה של תאונת משאית ו/או תאונה עם משאית שהיא גם תאונת עבודה או תאונת דרכים בדרך לעבודה או תאונת דרכים בחזרה מהעבודה, דרך מתן ייעוץ ספציפי, מועיל ומפורט לגבי הזכויות שלכם להגשת תביעה איתנה ומנומקת למחלקת נכות מעבודה נגד המוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן גם נגד חברת הביטוח של המשאית הפוגעת, וכמובן במידת הצורך גם בהגשת תביעת אובדן כושר עבודה לחברת ביטוח ו/או תביעה לפנסיית נכות לקרן הפנסיה ו/או תביעה בגין פוליסת תאונות אישיות ו/או פוליסת נכות מתאונה, או תביעת פוליסת שברים מתאונה והכל תוך דאגה שמלוא הזכויות שלכם, אכן ימומשו כדין.

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות ו/או תשלום בנושא תביעה בשל תאונת משאית, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור: 03-5798080, או לעו"ד אלי מאור באופן אישי לסלולר: 058-4771125, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עו"ד אלי מאור בלבד: [email protected]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן